Spolupracující organizace

Naše ambulance spolupracuje s těmito organizacemi

Psychoterapeutické centrum Jihlava

Alzheimer poradna Vysočina

ambulance dětského a dorostového psychiatra MUDr. Štěpánka Hromadová